Persoongebonden Budget

Zorg om Zorg

Het is duidelijk dat je als budgethouder zelf de regie wilt houden op de zorg die je inhuurt en dat je binnen jouw budget het beste wilt regelen wat mogelijk is. Het Persoon Gebonden Budget is hier het juiste middel voor maar is tegelijk voor velen een ingewikkelde materie. Het is ook een hele verantwoordelijkheid om te weten wat je hier  allemaal moet voor doen om dit te regelen en goed geregeld te houden. Ook de administratieve verplichtingen vraagt

veel inspanning om veranderingen bij te houden, een herindicatie uit te voeren en verantwoording af te leggen….

PGB aanvraag

De verantwoordelijkheid dragen voor een PGB valt niet mee. Voorlichting en ondersteuning kunnen jou als budgethouder helpen duidelijkheid te krijgen en te houden in de zorgmogelijkheden zoals jij die noodzakelijk vind. Toch is met enkele stappen mogelijk zelf duidelijkheid te krijgen over waar, hoe en wanneer je een PGB kunt aanvragen en wie er verantwoordelijk voor is.

Op dit moment bestaan er vier vormen van Persoon Gebonden Budget:

  • het jeugdhulp-budget, voor kinderen tot 18 jaar;
  • het WMO-budget, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding;
  • het WLZ voor langdurige zorg thuis;
  • het ZVW-budget voor verzorging en verpleging.

Wil je zorg of ondersteuning hier voor aanvragen? Dan is de eerste stap de aanvraag van een indicatie of het verkrijgen van een verwijzing voor de zorg.

Waar vind je de juiste zorg?

Je vraagt een indicatie of verwijzing aan bij:

  • je gemeente voor jeugdhulp of WMO ondersteuning;
  • een thuiszorginstelling of uw zorgverzekeraar voor verpleging of verzorging thuis;
  • het Centrum indicatiestelling (CIZ) voor WLZ zorg.

Jij kiest de zorgverlener

Voor al deze zorg geld dat je de regie zelf kunt behouden als je de beschikking als PGB wilt laten uitbetalen. Jijzelf bepaalt dan welke zorgverlener bij jou thuis komt en hoe de zorg wordt uitgevoerd. Wanneer dat is geregeld kun je heel handig online met je eigen account de uit betaling laten doen door de Sociale Verzekering Bank. Heel eenvoudig kun je meekijken hoe de SVB dat uitvoert. Jaarlijks krijg je daar een overzicht van en je zorgverlener krijgt zijn eigen overzicht. Meer informatie kun je vinden op de website van Per Saldo: www.pgb.nl de belangenvereniging van PGB houders en bij www.svb.nl

Hulp nodig?

Blijft het toch lastig om het voor elkaar te krijgen dan kan Topfit Maatschappelijke Zorg jou de ondersteuning en hulp bieden bij dit proces van aanvragen. Ook kan Topfit Maatschappelijke Zorg de juiste zorgverleners leveren die de ondersteuning of begeleiding kunnen bieden bij jou thuis. Samen dingen regelen noemen we hand in hand zorg, samen lukt het wel!

whatsapp