FORGOT YOUR DETAILS?

VEELGESTELDE VRAGEN

Algemeen

  • Wonen: huishouden, koken, hygiëne
  • Werk & Activering:  werk-fit programma naar werk maatschappelijke participatie, zinvolle bezigheden
  • Sociale contacten: familie, buren, collega’s, kennissen
  • Financiën en administratie: Inkomsten en uitgaven, rekeningen, persoonlijke administratie
  • Lichamelijke Gezondheid: beweging, zelfzorg, voeding
  • Geestelijke Gezondheid: weerbaarheid, eigen regie, welbevinden, omgaan met problematiek
  • Zingeving: drijfveren, wensen en hoop
  • Relaties, Intimiteit en Seksualiteit: verbondenheid, fysiek contact, grenzen

Wonen

Samen met jou gaan we je helpen een geschikt huis te vinden om in te wonen. Topfit Maatschappelijke Zorg bekijkt samen met jou de mogelijkheden.

Samen met jou kunnen we de huursubsidie aanvragen.

Maatschappelijk Werk

Topfit Maatschappelijke Zorg ondersteunt jou bij het regelen van zaken die jij moeilijk vindt.  Bijvoorbeeld huursubsidie aanvragen, Zorgtoeslag aanvragen etc. Met Hand in Hand zorg regelen we administratieve taken voor en met jou.

Dagbesteding

Volwassenen die niet in staat zijn door een beperking of problematiek, zelfstandig invulling te geven aan hun leven.

Ja wij hebben een werk-fit programma waarbij je helpen met solliciteren.

Uiteraard hoort dit ook bij de ondersteuning naar een zelfstandig leven.

Jazeker, samen kijken we wat jij moeilijk vind en zoeken naar de juiste instanties en mensen die jou daarbij kunnen helpen.

Ja dat kan prima! Samen creaties maken voor andere mensen in de buurt die eenzaam zijn of samen sporten.

Beleiding

Topfit Maatschappelijke Zorg ondersteunt bij het vormgeven van je dagelijks leven. We betrekken hierbij de omgeving van jou( als je dat wilt) en de  activiteiten die jij graag doet.  Jouw persoonlijke doelen zijn het uitgangspunt in jouw dienstverleningsplan. Jij hebt de regie over jouw leven.

Het is voor Topfit Maatschappelijke Zorg geen probleem wanneer u besluit andere partijen in te huren voor de zorg. We vinden het wel belangrijk met deze partijen in contact te komen zodat we samen kunnen werken om de zorg zo effectief mogelijk te houden.

In veel gevallen heeft U recht op een financiële ondersteuning van de gemeente door middel van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Nadat we contact met u hebben gelegd zal Topfit Maatschappelijke Zorg vooraf aan de zorgverlening samen met u helderheid verschaffen in de mogelijkheden om de begeleiding te bekostigen.

Dit kunt u heel eenvoudig via dit formulier of kunt u direct contact leggen via telefoonnummer 0683600273.

De intake is juist bedoelt om helderheid te krijgen in de situatie zodat de zorg daar zo effectief mogelijk kan worden ingezet. Deze intake duurt ongeveer een uur en is altijd gratis.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

Ja wanneer je 18 bent en je wilt de regie van je eigen leven pakken dan kun je je aanmelden bij Topfit Maatschappelijke Zorg.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

Mensen van 18 jaar en ouder met een afstand tot de arbeidsmarkt, die werknemersvaardigheden willen aanleren.

Ja Topfit Maatschappelijke Zorg kan jou helpen met het omzetten naar een PGB en regelt de aanvraag voor jou.

Ja, Topfit Maatschappelijke Zorg kan samen met jou de aanvraag bij het CIZ verzorgen,

Ja wij zetten ambulante zorgverleners in waar nodig.

Topfit Maatschappelijke Zorg heeft zijn eigen budgetcoach en kan u helpen bij uw persoonlijke administratie.

TOP