FORGOT YOUR DETAILS?

ONZE VISIE OP ZORG

Een holistische benadering met focus op zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Zorg is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zorg betekent dat je iets doet voor een ander die hulp of aandacht nodig heeft. Dit is natuurlijk een fijne gedachte. De hulpvrager heeft iets nodig en de hulpverlener biedt het gevraagde. Ieder mens van jong tot oud heeft soms behoefte aan zorg. Maar hoe ziet die zorg er dan uit?

FLEXIBELE ZORG OP MAAT

Wij hebben ons als doel gesteld de kwaliteit van leven voor mensen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Ieder mens wordt constant beïnvloed en omstandigheden veranderen. Effectieve hulpverlening is daarom flexibel. Houdt rekening met veranderingen en beweegt mee. Wij ontwikkelen ons dan ook continu met coaching, intervisie en scholing. Wij werken actief samen met andere professionals die ontwikkelingen binnen hun eigen specialisatie nauwgezet bijhouden.

ZELFSTANDIGHEID EN ZELFREDZAAMHEID

Goede zorg betekent versteviging van de zelfredzaamheid. Wij willen dat de hulpvrager de regie houdt over zijn zorgverlening. Deze is helemaal afgestemd op de hulpvraag van de klant. Niet alleen als een adequate oplossing voor nú, maar ook voor de toekomst. De hulpvrager behoudt tijdens de zorgverlening inzicht en overzicht op zijn zorg. In overleg met de hulpverlener geeft de de hulpvrager zelf sturing aan de inrichting en ontwikkeling van zijn zorg.

PASSENDE ZORG

Goede zorg betekent verder passende zorg. Daarom kijken wij ook altijd naar aspecten en relaties die de hulpvraag én de ontwikkeling van de hulpvrager positief beïnvloeden. Wij benaderen de zorg op een holistische manier benaderen en brengen de persoonlijke als de sociaal maatschappelijke situatie in kaart.

TOP